Restauro

Het IBIX®-systeem is een apparaat voor droog schuren waarmee een gecontroleerde en geselecteerde reiniging van houten artefacten die zeer delicaat zijn en/of een historische waarde hebben uitgevoerd kan worden. Door het aanpassen van de bedrijfsparameters (druk en controle van het mengsel aggregaat/lucht) en het gebruik van milieuvriendelijke aggregaten met een geschikte aard en korrelgrootte (notendoppen, minerale garnet met een korreltjesgrootte van 200 mesh enz.), is het IBIX®-systeem zeer nuttig voor een selectieve reiniging die tevens de mogelijke afwerking en verflaag van de artefacten beschermt.

Het IBIX® systeem voor droog schuren kan zandstralen op kaal hout van de artefacten uitvoeren door middel van verwijdering van mogelijke hardnekkige verflagen. In dit geval wordt het gebruik van de IBIX-apparatuur voor droog schuren met het aggregaat van natuurlijke mineralen Garnet Almandite met een korrelgrootte van 120 mesh en 200 mesh aanbevolen.  Als het daarentegen gaat om het uitvoeren van een lichte borsteling voor de zachte verwijdering van verontreinigingen zonder aantasting van de mogelijke verflaag, wordt het gebruik van plantaardige materialen of mineralen met een zeer fijne korrelgrootte (200-250 mesh) aanbevolen.

Het IBIX® systeem voor droog schuren is bijzonder geschikt om de houten artefacten de juiste porositeit voor de toepassing van conserveringsbehandelingen te verschaffen. Het IBIX®-systeem wordt met name met succes gebruikt voor micro-ablatie van bezinksel van opzwellend materiaal: de te behandelen artefacten worden ontdaan van stof, vetten, oliën, siliconen en andere stoffen die een perfecte hechting van de coating kunnen beïnvloeden.

WACHT NIET, NEEM NU CONTACT MET ONS OP!

U kunt deelnemen aan een van onze acties, eenvoudigweg informatie opvragen over producten of verzoeken om technische ondersteuning om uw projecten toegevoegde waarde te verlenen.